© 2017, Created by Brainskills ]Rishon LeTsiyon[

צור קשר

072-3937343

ההגנה 42
ראשון לציון

רעידת אדמה - תופעת טבע גאולוגית המתרחשת לרוב בקרבת החיבורים שבין הלוחות הטקטוניים. בעת רעידת אדמה משתחרר לחץ בין הלוחות הטקטוניים, ופני הקרקע רועדים.
חלק ניכר בחקר רעידות אדמה הוא בתחום החיזוי, אשר יאפשר זמן התרעה, אך נכון להיום רעידות אדמה אינן ניתנות לחיזוי לטווח הארוך, לפחות לא באמצעים הטכנולוגיים והמדעיים העומדים לרשות המדע כיום